© 2023 by Yurgel

Da ngựa

Thêm vào bộ sưu tập da bò có lông, Yurgel đã và đang phát triển quá trình thuộc da ngựa của riêng mình. 

Kết quả là bộ sưu tập Suedes, Nappa’s và các da lót kết hợp sự mạnh mẽ, tính linh hoạt và kết cấu mềm mại.

ECY72
ECY72 Suede Pink
(Horsehide)
Example
ECY275/152
ECY275/152 Mustang Copper Crackled
(Horsehide)
Example
ECY72
ECY72 Suede Whisky
(Horsehide)
Example
ECY62/546
ECY62/546 Glitter Coffee/Champagne
Example
ECY207/117
ECY207/117 Nappa Silver Metall
(Horsehide)
Example
ECY207/117
ECY207/117 Nappa Gold Metall
(Horsehide)
Example
ECY 72
ECY 72 Yellow Suede (Horseleather)
Example
ECY 62/2
ECY 62/2 Glitter Black on Black
(Horsehide)
Example
ECY 62/28
ECY 62/28 Glitter Silver on black (Horsehide)
Example
ECY 72
ECY72 Suede Coral
(Horsehide)
EXAMPLE
Show More
ECY49 Lining
ECY 279 Reverse Lining
Show More
  • Facebook
  • Instagram